f t g m
 • 1

  Faculty of Information & Communication

 • 2

  ปาริชาต : ดอกไม้ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

 • 3

  ปรัชญา : การสื่อสารเพื่อปัญญา (wisdom) และพลังของความดีงาม (integrity)

 • 4

  ww.infocommmju.com

Copyright 2018 - Custom text here
Order by:
Total galleries: 4

2 พฤศจิกายน 2560 : คณะฯ เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2560โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งปีนี้ทอดถวาย ณ วัดสิริมงคลบุญญาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างเสนาสนะวัตถุสถานของวัด

6-10 พฤศจิกายน 2560 : เวทีเสวนา “เด็ก...หาเรื่อง”ในงาน MIDL WEEK 2017: พลังพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ

นายสถาพร วงศ์สุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนในฐานะผู้กำกับหนังสารคดีสั้นในประเด็นเกี่ยวกับเด็กแก๊งค์ในจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน MIDL WEEK 2017: พลังพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ
เปิดเวทีเสวนา “เด็ก...หาเรื่อง”

โดยเป็นการเปิดวงพูดคุยกับเยาวชนที่เป็นผู้กำกับหนังสั้น
กับการตั้งคำถามสำคัญที่ว่า ในฐานะเยาวชนมีมุมมองเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร การเรียนรู้ประเด็นทางสังคมผ่านสร้างสื่อ การเห็นภาพความสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงสังคมในวงกว้างผ่านสื่อ การมองเห็นพลังของสื่อในการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม และการผลิตสื่อโดยเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมเรื่องเสรีภาพในการสื่อสาร มุมมองเรื่โครงสร้างทางสังคมหรือระบบธุรกิจบางอย่างเข้ามาจำกัดเสรีภาพในการสื่อสาร ตลอดจนเด็กและเยาวชนต้องการการหนุนเสริมในการผลิตสื่ออย่างไร

โดยหลังจากจบวงเสวนา ผู้เข้าร่วมเสวนาได้รับชมคลิปสารคดี “0 to hero” กำกับโดย สถาพร วงศ์สุข และภาพยนตร์ “ตลาดน้อยสตอรี่” ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดมาจากชีวิตจริง กำกับโดย จิราพร แซ่ลี้ และ "หมูในเล้า" กำกับโดย ก้องภพ ๆชัยรัตนางค์กูล สองหนังรางวัลดุ๊กจากเทศกาลภาพยนตร์สั้นปีล่าสุด

---------------------------
กิจกรรมสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ณ Warehouse 30 โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.), สสส., Thai Civic Education, Documentary club, Warehouse 30 และ Thai PBS

8 พฤศจิกายน 2560 : การประกวดแข่งขันแอพลิเคชั่น G-CON2018 รอบออดิชั่นระดับภาคเหนือ

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดแข่งขันแอพลิเคชั่น G-CON2018 รอบออดิชั่นระดับภาคเหนือ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องมณีปักษี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยมีทีมเข้าแข่งขันกว่า 29 ทีม จาก 7 มหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือ ทั้งนี้ผู้ผ่านรอบออดิชั่นระดับภาคนี้จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และได้ไปฝึกอบรมเทคนิคการทำแอพลิเคชั่นยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในรอบ Incubation ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ต่อไป โดย Gistda จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านรอบออดิชั่นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ทาง Facebook: G-CON BY GISTDA

 

Openhouse 2560 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

งานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560

Start a blog with www.howtostartblogging.com
001316