สื่อรณรงค์การทิ้งขยะให้เป็นที่

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

เด็กรุ่นใหม่หัวใจเกษตร

ปลูกข้าวอินทรีย์ขายเดือนละแสน

พลังเมล็ดพันธุ์

พลังเกษตรอินทรีย์ พลังเปลี่ยนโลก

เปิดใจ  ปิดไฟ  พักสายตา  ประหยัดพลังงานไฟฟ้า  เงาต้นไม้ประหยัดพลังงาน  การประหยัดไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน
   
www.maejodigital.com/dc388/dc7-202/project www.maejodigital.com/dc388/dc7-106/project www.maejodigital.com/dc388/dc7-107/Project
     
แสงรุ่งอรุณ  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังทดแทนจากแสงอาทิตย์  การประหยัดพลังงานภายในอาคาร
     
www.maejodigital.com/dc388/dc7-205/project www.maejodigital.com/dc388/dc7-109/project www.maejodigital.com/dc388/dc7-104/project 
     
Reuse การลดใช้ทรัพยากรด้วยการใช้ซ้ำ  4 Bin เมืองสวย ฟ้าใส "ขยะ" ยิ่งแยก ยิ่งได้   ช่วยกันแยก  ช่วยกันลด  หมดปัญหาขยะ
   
 www.maejodigital.com/dc388/dc7-110/project www.maejodigital.com/dc388/dc7-103/project  www.maejodigital.com/dc388/dc7-206/project
     
ลดพลาสติก ลดโลกร้อน Change for  Good  เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า Change for  Good  เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า
www.maejodigital.com/dc388/dc7-201/project www.maejodigital.com/dc388/dc7-203/project www.maejodigital.com/dc388/dc7-203/project
     
For save / Forest  / For love  Recycle Waste  ลดขยะ เพิ่มมูลค่า  Organic Vegetable Farm 
   
www.maejodigital.com/dc388/dc7-102/project  www.maejodigital.com/dc388/dc7-108/project  www.maejodigital.com/dc388/dc7-101/project
     
 Bike Share ปั่นจักรยาน รักษาสิ่งแวดล้อม Naturopathy ปลูกต้นไม้ในบ้าน ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์  Recycle Saa Paper ช่วยลดกระดาษ ลดโลกร้อน
     
www.maejodigital.com/dc388/dc7-207/project www.maejodigital.com/dc388/dc7-105/project   www.maejodigital.com/dc388/dc7-208/project
     
   Plant The World ปลูกต้นไม้รักษ์โลก  
     
  www.maejodigital.com/dc388/dc7-209/project   

 

ประหยัดน้ำ

green environment

Read More

ประหยัดไฟ

green environment

Read More

รักษาสิ่งแวดล้อม

green environment

Read More

อนุรักษ์พลังงาน

green environment

Read More